• dcc
    • dcc
    • dcc
    • dcc
    • dcc
    • dcc

Copyright  ©  2019 宁波唐彩进出口有限公司 版权所有 浙ICP备11013376号 网站建设: 中企动力 宁波 

产品中心

>
>
>
还原产品类别/染料
浏览量

还原产品类别/染料

没有此类产品
产品描述
产品型号 C.I.号 CAS号 下载
还原黄 DCC-Y00101 还原黄1 475-71-8 SC
还原黄 DCC-Y00201 还原黄2 129-09-9 SC
还原黄 DCC-Y03301 还原黄33 12227-50-8 SC
还原橙 DCC-OR00101 还原橙1 1324-11-4 SC
还原橙 DCC-OR00201 还原橙2 1324-35-2 SC
还原橙 DCC-OR00701 还原橙7 4424-06-0 SC
还原橙 DCC-OR00901 还原橙9 128-70-1 SC
还原橙 DCC-OR01101 还原橙11 2172-33-0 SC
还原橙 DCC-OR01501 还原橙15 2379-78-4 SC
还原红 DCC-R00101 还原红1 2379-74-0 SC
还原红 DCC-R01001 还原红10 2379-79-5 SC
还原红 DCC-R01301 还原红13 4203-77-4 SC
还原红 DCC-R01501 还原红15 4216/2/8 SC
还原红 DCC-R03101 还原红31 12227-47-3/52591-25-0 SC
还原红 DCC-R04101 还原红41 522-75-8 SC
还原红 DCC-R05401 还原红54 N/A SC
还原紫 DCC-V00101 还原紫1 1324-55-6 SC
还原紫 DCC-V00901 还原紫9 1324-17-0 SC
还原蓝 DCC-BL03801 还原蓝1 482-89-3 SC
还原蓝 DCC-BL00401 还原蓝4 81-77-6 SC
还原蓝 DCC-BL00601 还原蓝6 130-20-1 SC
还原蓝 DCC-BL02001 还原蓝20 116-71-2 SC
还原蓝 DCC-BL06601 还原蓝66 N/A SC
还原深蓝 DCC-VB01 N/A N/A SC
还原藏青 DCC-R01 N/A N/A SC
还原绿 DCC-G00101 还原绿1 128-58-5 SC
还原绿 DCC-G00301 还原绿3 3271-76-9 SC
还原绿 DCC-G01301 还原绿13 57456-28-7 SC
还原棕 DCC-BN00101 还原棕1 2475-33-4 SC
还原棕 DCC-BN00301 还原棕3 131-92-0 SC
还原棕 DCC-G01 N/A N/A SC
还原棕 DCC-GS01 N/A N/A SC
还原棕 DCC-2G01 N/A N/A SC
还原棕 DCC-LBG01 N/A N/A SC
还原黑 DCC-BK00801 还原黑8 2278-50-4 SC
还原黑 DCC-BK00901 还原黑9 1328-25-2 SC
还原黑 DCC-BK01601 还原黑16 1328-19-4 SC
还原黑 DCC-BK02501 还原黑25 4395-53-3 SC
还原黑 DCC-BK02701 还原黑27 2379-81-9 SC
还原黑 DCC-BK02901 还原黑29 6049-19-0 SC
还原黑 DCC-BK03801 还原黑38 12237-35-3 SC
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇

产品系列

产品搜索